ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วม ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ​(คพจ.)​ จังหวัดลำพูน ครั้งที่​ 2/2565​

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางกฤษณา​ กันทะวังส์​ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ​(คพจ.)​ จังหวัดลำพูน ครั้งที่​ 2/2565​ ณ​ ห้องประชุม​จาม​เทวี​ ศาลากลาง​จังหวัด​ลำพูน​ โดยมีนายภาษเดช​ หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมมีมติสำคัญเพื่อพิจารณาขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิต 2. โครงการกระจายกระเทียมออกนอกแหล่งผลิต และ 3. โครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด (รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป