ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วม กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลฯ “LEE CLASSIC 2022 ปั่นฟินน์ – ฟินน์ ถิ่นเมืองลี้”

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงาน LEE CLASSIC 2022 ปั่นฟินน์ -ฟินน์ ถิ่นเมืองลี้ โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน