ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมเยือน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ติดตามงานโครงการต่างๆในการปฏิบัติงานตามระบบกรมส่งเสริมการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมเยือน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยมีนายวสันต์ ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดได้ติดตามงานโครงการต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เช่น การส่งเสริมการมันฝรั่ง การปลูกถั่วแระ และโครงการ GAP ลำไย ฯลฯ