ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ออกติดตามนิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามงานนิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน โดยมีนางสุทิน ดีอุโมงค์ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดลำพูนได้ติดตาม/นิเทศงานโครงการต่างๆ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในเชิงรุก นอกกรอบ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะต้องตอบโจทย์ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้เน้น 1) GAP 2) แปลงใหญ่ 3) มาตรการการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 4) การแก้ไขปัญหาลำไยราคาตกต่ำ โดยการลดพื้นที่ปลูก การปลูกพืชแซมระหว่างทางต้นลำไย 5) การรักษาความสะอาดในสำนักงาน (การทำ 5 ส)