ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)​จังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)​ จังหวัดลำพูน เพื่อทราบแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)​ จังหวัดลำพูน การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน สภาพลำน้ำแม่สาร ปัญหาอุปสสรค การจัดการน้ำเสีย ภัยแล้ง อุทกภัย การบุกรุกพื้นที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพิจารณาร่างแผนฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวั​ดลำพูน​ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน