ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.กลุ่มยุทธ์ฯ ลำพูนให้ข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ให้ข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชของจังหวัดลำพูน แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสินค้าเกษตร ในเขตภาคเหนือต่อไป