ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประะธานการประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ ประธานแปลงใหญ่ลำไย จำนวน 55 แปลงของจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการลำไย สถานการณ์การตลาด การแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาลำไยจังหวัดลำพูนด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และวางแผนการเชื่อมโยงตลาดลำไยคุณภาพ ปีการผลิต 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน