ข่าวประชาสัมพันธ์

รมต.เกษตร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมนี้ รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่