ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ติดตามความก้าวหน้าและส่งเบิกจ่ายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ์ เจ้าพนักงานธุรการ ติดตามความก้าวหน้าและส่งเบิกจ่ายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา โดยมีนางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน ให้ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน ณ บ้านพักเรือนแถวสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน