ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนสำรวจลำน้ำแม่สาร เตรียมแผนขับเคลื่อนปรับคุณภาพน้ำ

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำรวจจุดทำกิจกรรมจิตอาสาการปรับคุณภาพลำน้ำแม่สาร จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นลำน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก และตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน เพื่อดำเนินการฟื้นฟู เป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดลำพูน ตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ได้รับฟังและพบปะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน ในการใช้ประโยชน์/ความเป็นมา และแนวทางการพัฒนาลำน้ำในพื้นที่ ณ วัดเสาหิน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน