ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางกฤษณา กันทะวังส์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมติดตามการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และเตรียมการถ่ายทำผลงานเด่นของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ สสข.6 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน