ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในการนำเสนอโครงการปลูกป่าฯ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในการนำเสนอโครงการปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อน และโครงการชิงเก็บลดการเผาพื้นที่โล่งภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อนำวัสดุการเกษตรที่เหลือใช้มาทดแทนการใช้แร่ลิกไนต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ ห้องทำงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน