ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมการสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ รับฟังการบรรยายแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน, กระบวนการทำงานในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การเสริมพลังเครือข่าย ขยับใกล้ความสำเร็จ โดยมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอขั้นตอนการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกลำไยจังหวัดลำพูน