ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหารเขตพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง

วันอาทิตย์ 3 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร จังหวัดลำพูน ณ บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหัวช้างอ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โดยมีนางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการตรวจประเมินโครงการฯ ในการนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้พบปะพี่น้องเกษตรกรในฐานะผู้สังเกตการณ์ และปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่โครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร ร่วมกับคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้