ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมยุทธศาสตร์ฯเกษตรลำพูน ประชุมกลุ่มขับเคลื่อนงานภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพื่อชี้แจงข้อราชการ แผนงานแผนเงิน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ณ ห้องยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน