ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร จังหวัดลำพูน ณ บ้านป่าเปา หมู่ที่ 2 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร จังหวัดลำพูน ณ บ้านป่าเปา หมู่ที่ 2 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โดยมีนางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการตรวจประเมินโครงการฯ ในการนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้พบปะพี่น้องเกษตรกร และร่วมให้กำลังใจในฐานะผู้สังเกตการณ์