ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมกลไกลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมมหันตยศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม