ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อม ทะเบียนเกษตรกร ปี 65

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม