ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน…ออกติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในเขตพื้นที่ป่าซางและเวียงหนองล่อง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอาทร วงษ์สง่า รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ออกติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ิอำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พร้อมให้ข้อแนะนำและประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงข้อมูลแก่เกษตรที่มารับบริการ

Leave a Reply