ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการประกันรายได้

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 ระดับจังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน

Leave a Reply