ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ นำทีมนิเทศงานเขตพื้นที่ทุ่งหัวช้าง

วันที่ 6 มกราคม 2564 เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้าทีมนิเทศ ทีม 3 พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการ นโยบายเร่งด่วนต่าง ๆ การเบิกจ่ายงบประมาณ และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงลงพื้นที่ดูงาน ฟาร์มเห็ดท่านเจ้าคุณ ม.4 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ซึ่งผลิตเห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้าภูฏาน และเห็ดอื่น ๆ ในโรงเรือนระบบปิด จำนวน 3 โรงเรือน มูลค่าการลงทุนเฉพาะโรงเรือน 1 ล้านบาทถ้วน ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับ และให้ข้อมูลในการดำเนินงานตามประเด็นนิเทศงานประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นอย่างดี จากทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง

Leave a Reply