ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา ยาย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา ยาย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ