ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ