ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ✨

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณลานด้านในกลางอาคาร ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564