ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดลำพูน

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดลำพูน ณ บริเวณลานด้านในกลางอาคาร ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน