ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมมอบจักรยานแก่เด็กยากไร้ เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 129 ปี

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมมอบจักรยานแก่เด็กยากไร้ เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 129 ปี ณ บริเวณลานด้านในกลางอาคาร ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 15 คัน เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 129 ปี