ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน 🌾🌽🥭🌳