ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม มีการชี้แจงประเด็นการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ภาระกิจหลัก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานต่างๆ