ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิและแม่ทา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.นางจำเนียร แสนราชา ออกติดตาม การดำเนินงานรับปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรับทราบปัญหา การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ของเกษตรกรพร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

Leave a Reply