ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (Q market)

วันที่ 26, 27 และ 29 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงานตรวจรับรองหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565