ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน … ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนมี่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 3 ปี 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายภาษเดช หงส์รดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนมี่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 3 ปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและกิจกรรมในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565