ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม kick off การกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง ประจำปี 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมกิจกรรม kick off การกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง ประจำปี 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ณ สะพานศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน