ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน ประกวดแปลงใหญ่ ปี 65

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน เพื่อลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2565 ของแปลงใหญ่ผัก ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดลำพูน ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ผัก ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการแปลงใหญ่ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท เทสโก้โลตัส และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอุโมงค์ เข้าร่วมให้เข้ามูลในครั้งนี้