ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

วันที่ 3, 5 และ 6 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงานตรวจรับรองหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565