ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน เตรียมสถานที่เพื่อรับรายงานผู้สอบแข่งขันของกรมฯ

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น.สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดเตรียมสถานที่ในการเลือกหน่วยบรรจุรับราชการและรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยใช้ระบบประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference มีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมดำเนินการและเป็นสักขีพยานในการเลือกหน่วยงานบรรจุรับราชการของผู้สอบแข่งขันได้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply