ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ ณ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา 🌳

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และมีทักษะในการผลิตลำไยคุณภาพ โดยจัดให้มีฐานเรียนรู้ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 1. การตัดแต่งกิ่งอย่างถูกวิธี 2. การตัดแต่งช่อลำไยเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต 3.การป้องกันกำจัดศัตรูลำไย (เพลี้ยแป้ง) 4.การจัดการธาตุอาหารให้ลำไยในแต่ละระยะ 5.การคัดบรรจุลำไยคุณภาพ และฐานการเลี้ยงและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงาน ณ บ้านแม่เหล็ก หมู่ 8 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน