ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานระบบควบคุมภายในสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานระบบควบคุมภายในสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเอื้องผึ้ง องค์การบริหารจังหวัดลำพูน