ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยรุกตลาดสินค้าออนไลน์ เชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานกับผู้ประกอบการ (Business Matching) สร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรในการจับคู่ซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน ผ่านเว็บไซต์สินค้าเกษตรออนไลน์ (DGT Farm) และระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) โดยมีนางจิระพันธ์ ช.เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่