ข่าวประชาสัมพันธ์

การร่วมฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลงานพระราช พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 และรายงานตัวเป็นพี่เลี้ยงนำนางสาวเยาวเรศ หลวงมูล ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ฝึกซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่รางวัล ณ ห้องประชุมกรุงเทพบอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ กับผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร