ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงานรณรงค์และสาธิตการไถกลบพืชปุ๋ยสด ณ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมงานรณรงค์และสาธิตการไถกลบพืชปุ๋ยสด ภายใต้โครงการส่งเสริมการไถกลบพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ แปลงนาสาธิต บ้านหนองสมณะ ม.2 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี โดยท่านประธานได้มีการให้สัญญาณในการปล่อยขบวนรถไถเพื่อไถกลบพืชปุ๋ยสด โดยการกดแตรลม เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน