ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ มีการพิจารณาการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 34 ราย แบ่งเป็น ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 27 ราย ได้แก่ ผ้ายก, เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง, เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย, ผ้าคลุมไหล่, ผ้าบาติก และรองเท้าผ้า และประเภทของใช้ ของตกแต่ง จำนวน 7 ราย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก, ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่,เครื่องปั้นดินเผาเซราดอน, เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ และผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า