ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมเป็นเกียรติเปิดร้าน Fisherman shop @Lamphun กรมประมง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูนร่วมเป็นเกียรติเปิดร้าน fisherman shop @Lamphun พร้อมทั้งได้นำเกษตรเกษตรกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงอำเภอเวียงหนองล่องร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายมะม่วงแฟนซี ได้แก่ มะม่วงสายพันธุ์น้ำดอกไม้สีม่วง อาร์ทูอีทู จีนหวง แดงจักรพรรดิ ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดสดพิธีเปิดร้าน fisherman shop จากกรมประมง โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี