ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวศิริกร กิ่งอุโมงค์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน