ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบประชุมทางไกล ( Zoom Meeting )