ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี รอบที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี รอบที่ 1 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี