ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ อุปนายกสมาคม นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน