ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอลี้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ณ องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและเดินเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการบริการประชาชนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอลี้นำนิทรรศการการเลี้ยง/ประโยชน์ของแหนแดง สาธิตการเลี้ยง/แจกแม่พันธุ์แหนแดงไมโครฟิลล่า ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด