ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 มีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน ( เกษตรที่สูง) หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการประชุม มีการติดตามงานโครงการต่างๆ การเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน