ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมตรวจประเมินฯ กลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาตรฐานผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายองค์กรชุมชน และมาตรฐานชุมชน โดยมีนางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานอนุกรรมกรรมการ