ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน (อุทกภัย และดินถล่ม) ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน